Pedagog pro práci s žáky/studenty se SVP

08.02.2011 10:02

Anotace:

Teorie pedagogických technik a psychologie, speciální pedagogika – surdopedie, logopedie, oftalmopedie, somatopedie, specifika práce s dětmi s kombinovaným postižením. Sociálně právní minimum-využití cílených dávek sociální podpory a sociálních služeb, školský zákon ve vztahu k AP.

Kurz obsahuje předání zkušeností přímo odborníky a zároveň lidmi, kteří sami mají handicap. Poté následuje písemná zkouška. Dále je nutné absolvovat praxi a zpracovat a obhájit seminární práci.

Úspěšný absolvent získá certifikát Odborník na práci se žáky/studenty se SVP v rámci dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků, akreditovaný MŠMT.

Cena kurzu je 8900 Kč. Probíhá na Praze 6, 
praxe mohou být po celém území ČR.

Kurz obsahuje předání zkušeností přímo odborníky a zároveň lidmi, kteří sami mají handicap. Poté následuje písemná a ústní zkouška. Dále je nutné absolvovat praxi a zpracovat a obhájit seminární práci.

Zpět