Firemní vzdělávání

 

Název školení "Osoba s handicapem jako spolupracovník i zákazník"

Pro koho je školení vhodné

- pro zaměstnance, kteří se chtějí naučit komunikovat i s lidmi se znevýhodněním.  Zvýší si připravenost přijmout do kolektivu kolegu s handicapem. Sníží své obavy.  Seznámí se s celospolečenským kontextem integrace a jejího přínosu.

Cíle a přínos školení

- pochopení principů sociálně zodpovědné firmy – zvýšení hrdosti na vlastní firmu

- rozvoj sociální empatie využitelné v práci i v osobním životě

- praktické ukázky komunikace s lidmi s postižením – někteří lektoři sami mají handicap, ale zároveň i vysokoškolské odborné vzdělání v oboru pedagogika, speciální pedagogika a psychologie

- rozvoj týmové práce a otevřenosti

- celospolečenský kontext a přínos integrace

Obsah

- sociální zodpovědnost firmy – osvětlení pojmů

- zajímavá statistická data týkající se osob se znevýhodněním

- hlavní typy znevýhodnění dospělých i dětí

- základní orientace v právních normách

- interaktivní a zábavnou formou seznámení s kompenzačními pomůckami

  • se zrakovým handicapem
  • tělesným
  • sluchovým

- jak komunikovat – trénink komunikačních technik

- diskuse a anketa

Délka školení

1 den

Jsme schopni zajistit drobné občerstvení i oběd pro účastníky kurzu. Kurz je možné konat v našich prostorách i ve Vaší firmě.