Kurzy

Vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky

 • Zaklady práce s detmi a zaky s SVP*
 • Základy práce s dětmi a žáky s SVP pro pedagogy volného času* (kteří chtějí do klubů/kroužků, které vedou, integrovat i děti a mladé lidi se SVP)
 • Globální eknomie I (pro vyučující společenských věd, občasnké nauky a ekonomie)
 • Efektivní spolupráce asistent pedagoga-pedagog (pro efektivní nastavení spolupráce současných nebo nově přichozích asistentů pedagoga)
 • Základy první pomoci ve školách
 • INDIVIDUÁLNĚ PŘIPRAVENÉ KURZY DLE POTŘEB ŠKOLY  (lze i pro projekty financované z ESF)

Pozn. *Tento kurz často využívají i osoby pečují o závislého člena rodiny jako podpory při výběru svého zaměstnání. Kurzy zvýší šanci dětí se SVP na setrvání v hlavním vzdělávacím proudu i účast ve volnočasových aktivitách.

Vzdělávací programy ostatní

 • Základy práce na PC
 • Motivace a sebeprezentace
 • Finanční gramotnost

Vzdělávací programy pro osoby s mentálním a kombinovaným handicapem

 • čtyř semestrální studijní program Kavárenský pomocník (novinka)
 • kurz Minikavárník
 • kurz výtvarný

Vzdělávací program pro firmy

 • Osoba s handicapem jako zákazník a spolupracovník

 

Na všechny kurzy se můžete hlásit jako zájemci i předběžně. Jakmile budete u nás registrováni, pak Vás oslovujeme přednostně ihned po vypsání termínů jednotlivých kurzů.