Kurzy pro pedagogické pracovníky

...............................................................................................................................................................................................................................

Kromě níže uvedených akreditovaných programů jsme schopni připravit vzdělávací program šitý na míru potřebám školy. Naše vzdělávací programy využívají i školy, které získaly podporu z ESF.

...............................................................................................................................................................................................................................

Efektivní spolupráce asistent pedagoga – pedagog

Cílem je podpořit pedagogické pracovníky při integraci znevýhodněných žáků a studentů do běžných typů škol. Pokud se chystáte přijmout asistenta pedagoga nebo již ve škole působí, pak máte jedinečnou možnost nastavit ideální způsob spolupráce. Kurz má akreditaci MŠMT v režimu DVPP.  

Základy práce  s žáky a dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami pro pedagogy  volného času

Kurz je určen pro vedoucí všech typů zájmových sportovních i kreativních činností, které mají ve svém oddíle/kroužku dítě či mladého člověka s nějakým znevýhodněním nebo jej chtějí přijmout. Velkou přidanou hodnotou je, že někteří lektoři jsou, kromě své pedagogické profese i lidé, kteří mají sami zdravotní znevýhodněním a mohou tak předat neocenitelné osobní zkušenosti. Kurz má akreditaci MŠMT v režimu DVPP.  

Globální ekonomie I

Kurz se zaměřuje na osvojení si klíčových znalostí z oborou ekonomie a společenských věd a podporuje učitele v orientaci v aktuálních globálních tématech, které mohou zařadit do výuky občanské či společenské výchovy a k rozvoji kritického myšlení.

Kurz např. vysvětluje pojem fiskální iluze s ním se dnes a denně setkáváme při poslechu zpráv. Dále poskytuje orientaci v rozpočet obcí, krajů či státu. Odpovídá na otázku, kdo je větší příjemce transferů, zda lidé s nízkými či vysokými příjmy. Vysvětluje pojem mávnutí motýlech křídel a krize.

Samostatnou kapitolu stvoří ekonomický pohled na celosvětové problémy – ekologii, chudobu, nezaměstnanost a dodržování lidských práv.

V kurzu pedagogové získají celou řadu námětů na přednášky či témata žákovských či studentských prací.

Kurz je akreditován MŠMT v režimu DVPP.

Základy první pomoci ve škole

Jedná se o jedenu z nejdůležitějších dovedností, kterou by měli pedagogičtí pracovníci znát. Lektorem je záchranář s více než 10ti letou praxí.

Základy práce  s žáky a dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami

Teorie pedagogických technik a psychologie, speciální pedagogika – surdopedie, logopedie, oftalmopedie, somatopedie, specifika práce s dětmi s kombinovaným postižením. Sociálně právní minimum-využití cílených dávek sociální podpory a sociálních služeb, školský zákon ve vztahu k AP.

Kurz obsahuje předání zkušeností přímo odborníky a zároveň lidmi, kteří sami mají handicap. Poté následuje písemná zkouška. Dále je nutné absolvovat praxi a zpracovat a obhájit seminární práci. Úspěšný absolvent získá certifikát . Kurz je akreditovaný MŠMT v režimu DVPP.

Probíhá na Praze 6, praxe mohou být po celém území ČR.

Asistent pedagoga – klíčová pozice - výběr asistentů pedagoga

Výběr asistentů je velice specifický, protože v sobě spojuje hodně aspektů. Asistent v sobě musí skloubit několik funkcí dohromady - práci pro dítě samotné, umění vycházet s pedagogem ve třídě, třídním kolektivem a rodiči. Jedná se o kvalifikovanou práci a zároveň i o práci, která není dobře ohodnocená. To dělá z této pozice jednu z nejobtížněji obsaditelnou.

Ředitelé škol často nemají kapacitu ke zdlouhavému výběru asistenta pedagoga věnovat. Proto mají možnost se obrátit na SIMP, který má rozsáhlou databázi asistentů pedagoga.

Hodnocení

31.01.2013 12:03

"Kurz na asistenta pedagoga, který jsem u neziskové organizace Simp, o.s. absolvovala, mi pomohl získat spoustu potřebných informací a rad, ze kterých ve své práci denně čerpám. Velice si vážím osobního přístupu všech lektorů, ze kterých dva patřili k osobám se specifickými potřebami. Díky kurzu jsem získala spoustu informací o mém budoucím povolání a o tom, jak bychom se měli k lidem se specifickými potřebami chovat, jak jim pomáhat a jak k nim přistupovat."

Dominika Tomanová, asistentka pedagoga

.......................................................................................................................................