O nás

Na počátku jsme se věnovali podpoře lidi s mentálním postiženém a jejich rodičům. Integrace znevýhodněných lidí a podpora rodin, v nichž se o člověka s handicapem starají, nás logicky vedla k obdoba, kdy dítě poprvé přichází do kontaktu s většinovou společnosti, a tedy k období školní docházky. Zde je prostor pro výrazné ovlivnění života dítěte s postižením, jeho začleněni, respektive jeho nevyčleněni ze společnosti, nevyčleněni z hlavního vzdělávacího proudu.

Typy handicapů jsme výrazně rozšířili, už jenom proto, že handicapy se často kombinuji a prolínají. Samozřejmosti pak bylo pomoci i rodině žáka. Dalším důležitým faktem bylo uvědomit si, že když pomáháme žákovi či studentovi, pak nemůžeme opominout ani spolužáky a musíme s nimi pracovat, získávat od nich informace a de facto podporovat i je. A jako samozřejmým základem k úspěšné pomoci se pak při práci ve školách jeví podpora samotných pedagogů a či asistentů pedagoga a vedoucí kroužků a trenérů sportovních klubů.

V SIMPu však i nadále podporujeme lidi s mentálním postižením, a to formou Kurzu Kavárenský pomocník, Minikavárník a kreativního kroužku

Pro znevýhodněné osoby z titulu péče jsou pak vhodné kurz pro asistenty pedagoga a Základy práce na PC a poradenství v oblasti sociálně právní a HR.

Poskytujeme poradenství i firmám v oblasti CSR a máme pro ně připraven kurz Osoba se znevýhodněním jako zaměstnanec nebo zákazník

Snažíme se o popularizaci tématu integrace a inkluze, a to prostřednictvím společenských akcích jako jsou výstavy, módní přehlídky, literární čteni za účasti zajímavých a známých osobnosti. Při těchto akcích vystupuji lide se znevýhodněním jako rovnocenné partneři a účinkující. I toto je cesta k integraci.

Zakládáme si na koncepčním přístupu k problémům. Tento postup se v plné šíři projevuje při přípravě kurzů i v celé práci naší organizace.

Cesta k integraci, cesta ke vzdělaní, cesta k zaměstnání, prostě SIMPatická cesta vedoucí k plnohodnotnému začleněni člověka s handicapem do společnosti je cílem naší organizace.