SIMP, o.s. se profiluje jako vzdělávací organizace, která se specializuje na podporu znevýhodněných osob, formou zvýšení jejich kvalifikace a pomoci při uplatnění na trhu práce a pomocí zvýšení kvalifikace pedagogických pracovníků a firemním školením.