Přednášky

Na přednášky doporučujeme rezervace místa. Vstup je zdarma.

 

Připravujeme přednášky k Novému občanskému zákoníku i na rok 2015. Dotazy k transformaci můžete zasílat permanentně na adresu simp@simp.cz.

 

Proběhlé:

Vzdělávání - odborná veřejnost: Transformace NNO

Datum: 26.6.2014,

SIMPatická kavárna, Praha 1, Vlašská 10

Přednáška je zaměřena na pomoc NNO vzhledem k úpravám Nového občanského zákoníku a povinnosti se transformovat. Součástí přednášky je i diskuze k veřejné prospěšnosti. Dotazy můžete zasílat i předem na adresu simp@simp.cz.

 

Vzdělávání - odborná veřejnost: Transformace NNO

Datum: 22.5.2014,

Šlikova 20, Praha 6

 Přednáška je zaměřena na pomoc NNO vzhledem k úpravám Nového občanského zákoníku a povinnosti se transformovat. Součástí přednášky je i diskuze k veřejné prospěšnosti. Dotazy můžete zasílat i předem na adresu simp@simp.cz.

Vzdělávání - veřejnost: „KONEC S-karty?“ 

Datum: 24.4.2014

Přednáška je zaměřena na otázku problematiky S-karet a další problémové v oblasti poskytování soc. dávek

 

Vzdělávání - veřejnost: „KONEC S-karty?“ 

Datum: 17.1.2014

Přednáška je zaměřena na otázku problematiky S-karet a další problémové v oblasti poskytování soc. dávek

 

Vzdělávání - odborná veřejnost: „Vzdělavatel dětí se SVP“

Datum: 3.9.2013

Přednáška je určena trenérům a pedagogům volného času, kteří chtějí integrovat do volnočasových aktivit děti a mladé lidi se SVP a mají zájem o nový kurz.

 

 

. Vzdělávání - veřejnost: „Lze skloubit péči a práci?“

Datum: 20.6.2012

Cílem přednášky je uvedení konkrétních příkladů z pohledu zaměstnavatelů.

 

Vzdělávání - odborná veřejnost: „Vzdělavatel dětí se SVP“

Datum: 23.5.2013

Přednáška je určena trenérům a pedagogům volného času, kteří chtějí integrovat do volnočasových aktivit děti a mladé lidi se SVP a mají zájem o nový kurz.

 

 

Vzdělávání - veřejnost: „Lze skloubit péči a práci?“

Datum: 16.5.2013

Cílem přednášky je uvedení konkrétních příkladů z pohledu zaměstnavatelů.

 

 

Kurz - Osoba s handicapem jako spolupracovník i zákazník

Datum12.3.2013

Pro zaměstnance, kteří se chtějí naučit komunikovat i s lidmi se znevýhodněním. Zvýší si připravenost přijmou do kolektivu kolegu s handicapem. Interaktivní a zábavnou formou seznámení s kompenzačními pomůckami pro zrakový, tělesný a sluchový handicap.

 

Vzdělávání - odborná veřejnost: „Vzdělavatel dětí se SVP“

Datum: 14.2.2013

Přednáška je určena trenérům a pedagogům volného času, kteří chtějí integrovat do volnočasových aktivit děti a mladé lidi se SVP.

 

 

Vzdělávání - odborná veřejnost: „S-karta“ 

Datum: 17.1.2013

Přednáška je zaměřena na otázku problematiky S-karet a další problémové v oblasti poskytování soc. dávek

 

Vzdělávání - odborná veřejnost: „Sociální dávky a S-karta“

Datum: 22.11.2012

Přednáška je zaměřena ne otázku problematiky S-karet

 

Vzdělávání - odborná veřejnost: „Vzdělavatel dětí se SVP“

Datum: 18.10.2012

Přednáška je určena trenérům a pedagogům volného času, kteří chtějí integrovat do volnočasových aktivit děti a mladé lidi se SVP

 

Vzdělávání - odborná veřejnost: „Vzdělavatel dětí se SVP“

Datum: 20.9.2012

Přednáška je určena trenérům a pedagogům volného času, kteří chtějí integrovat do volnočasových aktivit i děti a mladé lidi se SVP

 

Vzdělávání - odborná veřejnost: „Lze skloubit péči a práci?“

Datum: 7.6.2012

Cílem přednášky je uvedení konkrétních příkladů z pohledu zaměstnavatelů.

 

Vzdělávání - odborná veřejnost: „Integrace dětí a mládeže se zrakovým postižením do běžných ZŠ a SŠ“

Datum: 31.5.2012

v kooperaci se Sdružením pro integraci mentálně postižených, o.s.

Cílem přednášky je osvěta života lidí s SP a získaní užitečných rad pro jeho pochopení

 

Vzdělávání - odborná veřejnost: „Integrace lidí se sluchovým postižením (SP)“

Datum: 24.5.2012

Místo konaní: SIMPatická kavárna

Přednášející: Mgr. František Šmolík

Cílem přednášky je osvěta života lidí se SP a získaní užitečných rad pro jeho pochopení.

 

 

Vzdělávání - odborná veřejnost: „Pozitivní vzory lidí s tělesným postižením (TP)“

Datum: 17.5.2012

Přednáška je zaměřena na práci asistenta pedagoga.