Kurzy - další

Všechny kurzy jsou určeny i pro osoby znevýhodněné z titulu péče nebo lehkého zdravotního postižení a pro pedagogické pracovníky specializující se vzdělávání znevýhodněných dětí. Kurzy mají zvýšit kvalifikaci a zlepšit tak profesní i osobní život. Kurzy jsou určené pro zájemce z celé ČR.

 

PC kurzy - kurz akreditován MŠMT, rozsah 60h

- Zvládání prostředí Windows 

- Adresářová struktura

- Správa dokumentů

- Uspořádání adresářové struktury

- Základy práce s dokumentem

- Popis a základní ovládání programu MS Excel

- Příprava prezentace: prezentační metody, volba vhodného způsobu prezentace, doporučené zásady při vytváření prezentací a jejích snímků

 

Finanční gramotnost

Právě dochází k rekonstrukci této stránky. Požádali jsme o podporu tohoto programu ČSOB Nadační program vzdělání https://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Spolecenska-odpovednost/vzdelavani-rozvoj/Stranky/financni-gramotnost.aspx

  

Motivace a sebeprezentace rozsah 25h (lze individuálně upravit)

- rozvoj sociálních a komunikačních dovedností

- rozvoj sebeprezentace, osobního uplatnění

- podpora sebevědomí a sebehodnocení

- plánování a stanovení cílů

- orientace na trhu práce

- efektivní techniky hledání zaměstnání

- příprava elektronických životopisů